Informacja Administratora danych osobowych

Dla osoby zgłaszającej sprawę za pomocą formularza dostępnego na stronie www.open-app.com

Informacja Administratora danych osobowych

Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest OpenApp Pay Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 62, 00-844 Warszawa. Możesz się z nim skontaktować pisząc na adres email: kontakt@open-app.com lub na adres korespondencyjny: OpenApp Pay Sp. z o.o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa.

Jeśli masz pytania, napisz do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres email: rodo@open-app.pl lub nasz adres korespondencyjny: OpenApp Pay Sp. z o.o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa.

Podstawa prawna, cel przetwarzania oraz dobrowolność podania danych:

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji i udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną do nas za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora – w tej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes polega na rozpatrzeniu i realizacji zgłoszonej sprawy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

Okres przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia obsługi zgłoszenia i wzajemnej komunikacji, chyba że wcześniej złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym podmiotom świadczącym usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, m.in. IT, usług utrzymania systemów informatycznych, strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej, firmy świadczące usługi doradztwa m.in. w zakresie ochrony danych osobowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako Administratora poleceniami. Dane osobowe mogą zostać przekazanie Spółce z Grupy OpenApp.

Prawa osób fizycznych:

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także wycofania zgody. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora masz prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Transfer danych poza EOG:

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych, infrastruktury IT możemy zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. W takich sytuacjach stosujemy narzędzia wskazane w art. 46 ust. 2 lit. c RODO lub przekazuje dane na podstawie innych podstaw prawnych przekazania danych wskazanych w art. 49 RODO. Sposób zabezpieczenia Twoich danych w tych przypadkach jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W każdej chwili możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się w jakich miejscach są udostępniane.

Profilowanie danych:

Twoje dane osobowe nie będą profilowane, wobec danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.