Zobacz jaki wzrost sprzedaży i marży możesz osiągnąć, wdrażając naszą aplikację

Wprowadzane dane przeliczają się jedynie w przeglądarce i nie są nigdzie zapisywane

Aktualne dane sklepu

Wprowadź parametry swojego sklepu, aby oszacować korzyści z wdrożenia checkoutu OpenApp

szt.
%

Założenia dotyczące sprzedaży z wykorzystaniem OpenApp

Możesz dowolnie zmieniać poniższe dane, aby zobaczyć różne scenariusze.

%
szt.
%

Wyniki szczegółowe

Obecnie
Po wdrożeniu OpenApp
Zmiana

Odwiedź nasze social media